«ذهن آگاه توشه»


با هدف آگاهی‌بخشیِ عمومی و در جهت برگزاری جلسات، برنامه‌ها و سخنرانی‌های آموزشی برای استفاده عموم مردم در حیطه مسائل مبتلابه حقوقی، جرم‌شناختی و روان‌شناختی و همچنین به دلیل اهمیت “آشنایی همگانی با حقوق” و “ارتقاء سلامت روانی جامعه”، مؤسسه غیر تجاری “ذهن آگاه توشه” توسط الهام حسامی و امیرفرهاد حنیف‌زادگان تأسیس گردید.
ما معتقدیم هر سفر نیاز به توشه‌ای دارد و توشه سفر زندگی “آگاهی” است. دغدغه ما افزايش آگاهی عمومی نسبت به موضوعاتی است که افراد به طور روزمره و به منظور حفظ و ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی و پیشگیری از آسیب‌ها و معضلات به آن نیازمندند.


شماره ثبت مؤسسه:
مدیرعامل مؤسسه: الهام حسامی 
رییس هیأت مدیره: امیرفرهاد حنیف‌زادگان 

امیر فرهاد حنیف زادگان

. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
. کارشناسی حقوق قضائی

اطلاعات بیشتر..
الهام حسامی

. دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
. کارشناسی روانشناسی بالینی

اطلاعات بیشتر..